Archive for QÜESTIONARI DE PREADOPCIÓ

QÜESTIONARI PRE-ADOPCIÓ

L’objectiu d’aquest qüestionari és trobar la combinació gos - propietari òptima, de manera que ambdós siguin feliços després d’adoptar.
Si us plau, respongui a continuació a cada pregunta, amb la major claredat possible, i estengui’s en les seves respostes tant com vulgui o cregui necessari.
A través d'aquest qüestionari, volem conèixer una mica, a la persona que vol tenir cura dels nostres animals per la resta de les seves vides.
Un abandonament és molt dolorós per a ells, i no voldríem que ho tornessin a viure.
Moltes gràcies per la seva col·laboració.

ANIMAL AL QUAL VA DIRIGIT AQUEST QÜESTIONARI:

A. DADES PERSONALS:

Nom i Cognoms

DNI/NIF

Domicili

CP/Localitat/Província

Data de naixement

Estat civil

Professió

Telèfon

e-mail de contacte

B. HABITATGE:

El gos viurà en casa o pis?

En cas de que visqui de lloguer, té coneixement el propietari/a de l'habitatge de que vol adoptar un animal?   No

Hi està d'acord?   No

C. FAMILIA:

Quantes persones conviuen amb vostè a casa seva?

Qui es farà càrrec de les necessitats diàries del gos?

Què pensa de la convivència de nadons amb gossos? Creu que són compatibles? Per què?

Hi ha alguna persona amb al·lèrgies a la seva família?  No

En cas de canvis en la seva situació personal (matrimoni, nous fills, separació, malaltia...) Què passaria amb l’animal?

D. OCUPACIONS:

Treballa actualment?   No

Horari de treball?

E. SOBRE GOSSOS EN GENERAL:

Quants anys creu que pot viure un gos?

Què mira vostè a l'hora d’escollir un gos?

Quines necessitats creu que té?

Quines despesa mensual calcula que invertirà en el seu gos?

Quina alimentació creu que és l'adequada per a un gos?

 

Què pensa de la castració de gossos/es?

Ha tingut alguna mala experiència amb un gos?

Expliqui’ns si hi ha algun aspecte dels gossos que creu que el pugui molestar:

F. SOBRE L'ADOPCIÓ:

Per què es decideix a adoptar un animal? Amb quina finalitat (per companyia, criar, com a teràpia, vigilància, caça, guardià...)?

Comparteixen la decisió d'adoptar tots els membres de la llar?  Si No

Quin lloc de l'habitatge estaria destinada al gos? Hi haurà alguna habitació on tingui prohibit entrar l'animal?

On dormirà l'animal (al seu llitet a l'interior, al del propietari, al corredor, en una caseta a l'exterior, en una gàbia, ...)?

Ha tingut gos abans?   No
Expliqui’ns sobre ell.

Expliqui’ns si té actualment altres animals a casa.

Quin tipus de gos busca (raça, edat, sexe, pèl, caràcter...)?

Quant de temps passaria l'animal sol a casa?

Quant de temps i quantes vegades al dia portarà de passeig a l'animal?

Per on passejarà el gos?

Té previst deixar-lo sortir sol de casa?   No Si és així, quan i per què?

Quant és el màxim que gastarà per animals si necessita unes despeses més elevats de veterinari per causa d'un accident o malaltia?

Si tingués que sortir per uns dies o per vacances, què faria amb l’animal?

Ha visitat algun refugi d'animals alguna vegada?   No

És soci /-a d'algun refugi o protectora d'animals?   No

Desitja rebre informació per ser soci de ENP?   No

Fem pre - seguiment i seguiment post - adopció. ¿Està vostè disposat?   No

Podria donar-nos l'adreça i nom del seu veterinari?

G. SOBRE COMPORTAMENT DEL GOS:

Si us plau, enumeri tots els problemes de comportament que conegui que puguin donar-se en un gos (estirar la corretja, bordar contínuament, ...)

Davant d'una inadaptació o problema de comportament en l'animal que adopti, quina solució creu que pot haver?

A què creu vostè que es deuen els problemes de comportament que desenvolupen els gossos?

H. NOMÈS CADELLS:

Com creu que s’ensenya a un gos a fer les seves necessitats al carrer?

Té experiència en els seus cuidats o sap quines són les seves necessitats?

Què farà si al créixer és diferent a lo desitjat en quant aparença o mida?

Que farà si no aconsegueix que el gos aprengui a fer les seves necessitats, plora per les nits o mossega coses?

Lloc Data

El titular autoritza a Els Nostres Petits per al tractament de les seves dades personals, el qual podrà accedir-hi per a rectificar, cancel·lar i oposar-se al seu tractament reconeguts per la LO 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
El responsable de la base de dades és l’associació Els Nostres Petits domiciliada al carrer Bartrina,42 08030 de Barcelona.
e-mail: elsnostrespetits@gmail.com  web: www.elsnostrespetits.com